Paweł Przepióra - diagnoza potrzeb mieszkańców Gmina Dopiewo

Diagnoza potrzeb mieszkańców

Przejdź do ankiety

Drodzy Mieszkańcy,

Diagnoza Waszych potrzeb jest dla mnie szczególnie ważna. Gmina Dopiewo jak każda inna realizuje zadania wynikające z ustaw. Zadań jest bardzo dużo i akcenty oraz nacisk na poszczególne dziedziny może się różnie rozkładać. Często też włodarze muszą dokonywać wyboru pomiędzy alternatywnymi zadaniami, bowiem w gminie, tak jak i w budżecie domowym, nie na wszystko wystarcza funduszy. Dlatego też zwracam się do Was z prośbą o wypełnienie anonimowej ankiety, która pozwoli na przeprowadzenie analiz mających na celu jeszcze lepsze zaspokajanie potrzeb mieszkańców.

Pierwsze pytania dotyczą oceny poszczególnych dziedzin działalności gminy. Z kolei końcowe odnoszą się do obszarów działań Gminy, które Waszym zdaniem są kluczowe dla poprawy komfortu życia i dalszego dynamicznego rozwoju Gminy Dopiewo.

Zachęcam do wypełnienia ankiety pod adresem:
ankieta.pawelprzepiora.pl

Ankieta będzie aktywna w całym okresie przedwyborczym. Zostanie wyłączona na kilka dni przed terminem wyborów tak, aby przed dniem głosowania opublikować podsumowanie.

Z wyrazami szacunku,
Paweł Przepióra

Przejdź do ankiety