Postanowienie Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 11 czerwca 2021 r.

Postanowienie Sądu Okręgowego w Poznaniu

Szanowni Państwo,

W środę 9 czerwca złożyłem w Sądzie Okręgowym w Poznaniu pozew w trybie wyborczym przeciwko mojemu kontrkandydatowi Pawłowi Bączykowi. Pan Bączyk w czasie tej kampanii wielokrotnie rozpowszechniał nieprawdziwe informacje. Decyzję o przekazaniu sprawy sądowi podjąłem po tym, jak mój kontrkandydat informował w Internecie, że przedstawiciele KWW Pawła Przepióry niszczyli jego banery, że korzystam z internetowych trolli, kont „fakeowych” i w taki sposób go atakuję.

Nie boję się krytyki i chętnie odpowiadam na każde, nawet najtrudniejsze pytania. Ale nie pozwolę na kłamstwa i oskarżanie moich współpracowników o działania nieuczciwe i łamanie prawa.

Poniżej publikuję odpis postanowienia sądu pierwszej instancji, które rozstrzyga tę kwestię.

Tryb wyborczy przewiduje możliwość odwołania się stron, natomiast jestem przekonany, że sąd drugiej instancji, jeśli mój kontrkandydat po wyborach zechce się odwołać, prawomocnie dzisiejsze stanowisko potwierdzi.

Paweł Przepióra