Paweł Przepióra Skórzewo PSZOK

Rozmowy o PSZOK w Skórzewie

Serdeczne podziękowania dla Mieszkańców osiedla Makowego w Skórzewie. Nasze wczorajsze dobre, konstruktywne rozmowy zaowocowały konkretnymi pomysłami, o których realizację warto wspólnie zadbać.

Rozmawialiśmy głównie o tym, jak najlepiej przerobić brzydki, zaniedbany teren za oczyszczalnią ścieków przy ul. Leśnej na nowoczesny punkt selektywnej zbiórki odpadów tak, żeby jak najlepiej służył Mieszkańcom okolicy. Będzie tam można przywieźć m.in. stary sprzęt elektroniczny, pozostałe po remoncie, meble, opakowania itp. Posegregowane odpady będą odbierane i zagospodarowywane w sposób przyjazny środowisku…. i być może dzięki temu nie trafią do lasu.

Przy okazji spotkań obaliliśmy krążące mity: punkt nie będzie obsługiwał biznesu, a więc nie ma mowy o przyjeżdżaniu tu ciężarówek, a nasze ciężarówki wywożące napełnione kontenery będą jeździły ul. Spółdzielczą. Nie będzie tam też miejsca na śmieci, które mogłyby przyciągać owady czy powodować zapachy. Punkt będzie dostępny tylko dla Mieszkańców naszej gminy, którzy płacą za wywóz śmieci. Takie samo miejsce w Dopiewie odwiedza dziennie ok. 30 osób. A więc jego powstanie nie zwiększy istotnie ruchu na lokalnych drogach, a poza tym można rozważyć ograniczeniu ruchu na ul. Leśnej, tak by do punktu selektywnej zbiórki odpadów dojeżdżać ul. Spółdzielczą. Zaproponowali Państwo także nasadzenie wokół terenu dodatkowych drzew, tak by stanowiły zieleń izolacyjną. Pomysł znakomity i z przyjemnością się pod nim podpisuję.

Paweł Przepióra Skórzewo os. Makowe