Paweł Przepióra, Tadeusz Czajka

Relacje sąsiedzkie

Dobrosąsiedzkie relacje są bardzo ważne. Dbając o nie spotkałem się z Tadeuszem Czajką, wójtem sąsiedniej gminy Tarnowo Podgórne. Spotkaliśmy się w miejscu przyszłej inwestycji będącej przykładem dobrej współpracy. Jeszcze w tym roku zostanie zbudowana ścieżka pieszo-rowerowa łącząca DW307 (od Ronda Ofiar Pomordowanych w lasach Zakrzewsko-Palędzkich) ze ścieżką pieszo-rowerową na ul. Zakrzewskiej w Lusowie. Realizacja tego zadania to wspólne przedsięwzięcie naszych gmin oraz Powiatu Poznańskiego. Inwestycja ta poprawi bezpieczeństwo ruchu w tym rejonie.

Dodatkowo rozmawialiśmy o przebudowie ul. Batorowskiej w Wysogotowie. To ulica w części leżąca na terenie gminy Tarnowo Podgórne, ale często korzystają z tego ciągu komunikacyjnego mieszkańcy Skórzewa. Na razie, w tym roku gmina Tarnowo Podgórne wykona projekt tej ulicy z pozwoleniem na budowę. Sama budowa jest przewidziana w planach do końca 2023 roku.

Paweł Przepióra Lusowo