Paweł Przepióra Staw Więckowice Wybory Dopiewo

Rozmowy w Więckowicach

Tym razem odwiedziłem Więckowice. Piękna pogoda. Mieszkańcy jeździli na rolkach i rowerach po niedawno wybudowanej ścieżce rowerowej przy ul. Gromadzkiej.

Jednym z ważniejszych tematów dla mieszkańców Więckowic jest kanalizacja sanitarna. Tak jak już wcześniej pisałem to inwestycja długofalowa i sieć jest w trakcie budowy. Odcinek od oczyszczalni ścieków przy składowisku do ul. Bukowskiej w Dopiewie zastanie zakończony w tym roku.

Zatrzymaliśmy się także przy stawku. Teren atrakcyjny, ale poprawy wymaga jakość utrzymania zieleni. Z mieszkańcami rozmawiałem wraz z Sołtys i Radną z Więckowic - Anną Kwaśnik.

Paweł Przepióra Więckowice Wybory Dopiewo