Ulotki wyborcze Trzcielin Paweł Przepióra

Program wyborczy w Państwa domach

Drodzy Mieszkańcy,

Od wczoraj trafiają do Waszych rąk ulotki przedstawiające najważniejsze kierunki rozwoju gminy i zadania do wykonania do roku 2023 w poszczególnych sołectwach. Zachęcam do lektury. Dystrybuując ulotki miałem okazję porozmawiać z wieloma mieszkańcami. Dziękuję za pozytywne przyjęcie i konstruktywne rozmowy.

Na mojej stronie od dłuższego czasu dostępny jest program wyborczy. Wskazuje on kierunki działania w gminie na najbliższe lata. Moje rozmowy z mieszkańcami i wyniki przeprowadzonej przeze mnie ankiety on-line wskazują, że największe zainteresowanie wzbudzają wydatki inwestycyjne, czyli drogi, chodniki i kanalizacja. Dlatego też wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom publikuję listę zadań, które chcę zrealizować w poszczególnych sołectwach w terminie do końca 2023 roku. Zapraszam do lektury.