Gmina dopłaci do wymiany pieca węglowego

Dopłata do wymiany pieca węglowego

Szanowni Państwo,

W dniu 1 lutego ruszy już IV edycja przyjmowania wniosków na dofinansowanie likwidacji starego pieca węglowego na inne proekologiczne źródło ciepła w budynkach lub lokalach mieszkalnych na terenie gminy Dopiewo.

Wszystkich zainteresowanych zachęcam do zapoznania się z materiałami dostępnymi na stronie Urzędu Gminy Dopiewo.

Wnioski można składać w dniach od 1.02.2021 r. do 28.02.2021 r. w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy Dopiewo, ul. Leśna 1c, 62-070 w godzinach pracy Urzędu. Datą złożenia wniosku jest dzień wpływu wniosku do Biura Obsługi Klienta.

Wniosek można złożyć osobiście, przesłać pocztą lub za pośrednictwem platformy E-puap.