Zmiana terminu wyborów Wójta Gminy Dopiewo Paweł Przepióra

Zmiana terminu wyborów na 11 kwietnia 2021 r.

KWW Pawła Przepióry informuje, że dnia 28 stycznia 2021 r. zostało opublikowane Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów zmieniające wcześniejsze rozporządzenie w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Dopiewo w województwie wielkopolskim.

Obecnie ustalona data przedterminowych wyborów w Gminie Dopiewo to niedziela 11 kwietnia 2021 r.

Rozporządzenie znajduje się w Dzienniku Ustaw poz. 181:
dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2021/pozycja/181